Online doučování dětí z dětských domovů

O projektu

Již bezmála 8 let realizujeme projekt doučování dětí v dětských domovech a dětí z SOS dětských vesniček.

Na základě našich zkušeností jsme se rozhodli tuto pomoc nabídnout formou online doučování jazyků a kroužku programování i dětským domovům ze všech koutů České a Slovenské republiky.

Vše je samozřejmě bezplatné a vykonávané dobrovolníky a externími lektory, kteří vyučují bez nároku na honorář.

Cizí jazyky

Dětem z dětských domovů jsme schopni nabídnout jazykové kurzy v jazyce anglickém, německém, španělském i francouzském. Anglický jazyk je rozdělen na kurz pro 1. a 2. stupeň základní školy.

Na pravidelné, týdenní bázi nabízíme dětem možnost procvičení si jazykových schopností a dovedností formou vedeného jazykového kurzu. Naším cílem je především rozšířit slovní zásobu zábavnou formou, procvičení gramatiky, ale především dětem umožnit zeptat se na jakoukoli problematickou látku zkušeného profesionála.

Anglický jazyk - pravidelné doučování 1. stupeň

Jedná se o pravidelné doučování, které probíhá 1x týdně po dobu 60 minut. Naši lektoři si na každou hodinu připravují zábavné jazykové aktivity, a zároveň je dětem poskytnut prostor pro jakékoli dotazy ohledně látky probírané ve škole. Cílem je děti rozmluvit, rozšířit jejich slovní zásobu a zároveň jim dát možnost být v kontaktu s dalšími dětmi z dětských domovů napříč republikou.

Termín kroužku: Každý čtvrtek 17:00-18:00

Anglický jazyk - pravidelné doučování 2. stupeň

Jedná se o formu doučování pro děti na druhém stupni s jedním česky mluvícím lektorem a jedním rodilým mluvčím. Důraz je kladen zejména na konverzaci a praktické užití anglického jazyka. Dále je možnost do této lekce přijít s nějakým námětem, kdy dítě něčemu nerozumí a společně si tuto látku s lektory i studenty zopakují. Toto doučování probíhá 1x týdně v délce 60 min.

Termín kroužku: Každé úterý 18:00-19:00

Německý jazyk

Jedná se o online doučování základů němčiny, jakožto dalšího volitelného jazyka. Není zde věkový limit, vítáme děti všech věkových kategorií. Lektoři zvládají doučování jakékoli jazykové úrovně.

Termín kroužku: Každé pondělí 15:00-16:00

Francouzský jazyk

Jedná se o online doučování základů francouzštiny, jakožto dalšího volitelného jazyka. Není zde věkový limit, vítáme děti všech věkových kategorií. Lektoři zvládají doučování jakékoli jazykové úrovně.

Termín kroužku: Každý čtvrtek 15:00-16:00

Španělský jazyk

Jedná se o online doučování základů španělštiny, jakožto dalšího volitelného jazyka. Není zde věkový limit, vítáme děti všech věkových kategorií. Lektoři zvládají doučování jakékoli jazykové úrovně.

Termín kroužku: Dle individuální domluvy

Potřebujete doučování jiných předmětů?

Individuálně jsme schopni zajistit i online doučování dalších předmětů. V případě zájmu prosím vyplňte následující formulář.

Termín kroužku: Dle individuální domluvy

Programování

Jedná se o online kroužek základů programování vedený zkušenými programátory. Vše koncipujeme maximálně motivační, názornou formou, aby děti kromě reálných praktických znalostí získaly i pozitivní motivaci k studiu programování a IT obecně, jelikož věříme, že toto je oblast, která je může po odchodu z dětského domova uživit a ve které mohou začít působit i v nízkém věku, ve kterém v mnoha případech z domova odchází.

Kurz je složen ze souboru interaktivních přednášek z oblasti informačních technologií a programování. V průběhu 10 lekcí se studenti seznámí s nejrůznějšími tématy jako například tvorba webových stránek, vývoj aplikací pro chytré telefony, zjistí, jak funguje internet, co stojí za vývojem nejznámějších sociálních sítí a mnohé další. V každé lekci se budeme zaměřovat na jinou oblast IT, aby děti získaly co nejrozsáhlejší náhled do oboru. Součástí kurzu bude i seznámení s praktickým využitím získaných znalostí a představení některých profesí. Přihlásit děti na kurz můžete pomocí formuláře níže.

Termín kroužku: Dle individuální domluvy

Zaujaly tě naše kurzy?

Jestli se ti nabídka našich kurzů zalíbila a rád by si se na některý z nich přihlásil, vyplň tento přihlašovací formulář a my se ti brzy ozveme.

Všechny kroužky budou probíhat online přes platformu Zoom, přístupnou přes odkaz, který Vám zašleme s předstihem emailem a přes který se děti budou moci přihlásit na PC i na svých telefonech.

* Pozn.: Na kroužek programování je vhodné se připojovat z počítače. Není nutný vlastní počítač pro každé dítě, mohou ho sdílet s ostatními. V případě zájemců bez možnosti připojení z počítače se děti mohou klidně připojit přes svůj mobilní telefon, ale nebudou mít možnost si vše odzkoušet a malá obrazovka telefonu nemusí vždy stačit.

Těšíme se na společné hodiny!

mise_nadeje_holub

Přihlašovací formulář

    Každou korunu proměníme na obrovský kus naděje ; )
    Budeme rádi, když podpoříte naši činnost.