Online doučování dětí z dětských domovů

O projektu

Již bezmála 8 let realizujeme projekt doučování dětí dětských domovů a dětí z SOS dětských vesniček.

Na základě našich zkušeností jsme se rozhodli tuto pomoc nabídnout formou online doučování jazyků a kroužku programování i dětským domovům ze všech koutů České a Slovenské republiky.

Vše je samozřejmě bezplatné a vykonávané dobrovolníky a externími lektory, kteří tuto službu vykonávají bez nároku na honorář.

Cizí jazyky

Dětem z dětských domovů jsme schopni nabídnout jazykové kurzy v jazyce anglickém, německém i francouzském. Anglický jazyk bude rozdělen na kurz pro 1. a 2. stupeň základní školy.

Na pravidelné, týdenní bázi nabízíme dětem možnost procvičení si jazykových schopností a dovedností formou vedeného jazykového kurzu, v rámci kterého se probírá učivo dle předpřipravené osnovy, a děti mají zároveň možnost se ptát na problematické oblasti, se kterými se setkávají ve škole a třeba jim plně nerozumí. Našim cílem bude především rozšířit slovní zásobu dle jednotlivých témat dané osnovou a zaměřit se na gramatiku, která dělá dětem nejčastěji problémy. 

Vše je koncipováno zábavnou, interaktivní formou zkušenými lektory.

Anglický jazyk - pravidelné doučování 1. stupeň

Jedná se o pravidelné doučování, které bude probíhat 1x týdně po dobu 45 minut, kdy následně bude 15 minut na případné dotazy, doučení lekce, povídání. Jedná se spíše o komunikaci v angličtině, kdy se budeme s lektory snažit dětem více rozšířit slovní zásobu zábavnou formou a případně se zaměřit i na nějakou gramatiku. Lektor se bude snažit přizpůsobit potřebám studentů.

Termín kroužku: Každou středu 16:00-17:00

Anglický jazyk - pravidelné doučování 2. stupeň

Jedná se o pravidelné doučování, které bude probíhat 1x týdně po dobu 45 minut, kdy následně bude 15 minut na případné dotazy, doučení lekce, povídání. Jedná se spíše o komunikaci v angličtině, kdy se budeme s lektory snažit dětem více rozšířit slovní zásobu zábavnou formou a případně se zaměřit i na nějakou gramatiku. Lektor se bude snažit přizpůsobit potřebám studentů.

Termín kroužku: Každý pátek 18:00-19:00

Anglický jazyk - Interaktivní doučování - 2. stupeň

Jedná se o formu doučování pro děti na druhém stupni s jedním česky mluvícím lektorem a jedním rodilým mluvčím. Procvičíme hlavně konverzaci a praktické užití anglického jazyka. Dále je možnost do této lekce přijít s nějakým námětem, kdy dítě něčemu nerozumí a společně si tuto látku s lektory i studenty zopakují. Toto doučování bude v délce 60 min, 1x týdně.

Termín kroužku: Každé úterý 18:00-19:00

Francouzský jazyk

Jedná se o online doučování základů francouzského jazyka, který je jako druhá varianta volitelných předmětů. Není zde věkový limit, vítáme děti všech věkových kategorií. Lektoři zvládají doučování i mírně pokročilých studentů.

Termín kroužku: Každou středu 17:00-18:00

Německý jazyk

Jedná se o online doučování základů německého jazyka, který je jako druhá varianta volitelných předmětů. Není zde věkový limit, vítáme děti všech věkových kategorií. Lektoři zvládají doučování i mírně pokročilých studentů.

Termín kroužku: Každý čtvrtek 17:00-18:00

Programování

Jedná se o online kroužek základů programování vedený zkušenými programátory. Vše koncipujeme maximálně motivační, názornou formou, aby děti kromě reálných praktických znalostí získaly i pozitivní motivaci k studiu programování a IT obecně, jelikož věříme, že toto je oblast, která je může po odchodu z dětského domova uživit a ve které mohou začít působit i v nízkém věku, ve kterém v mnoha případech z domova odchází.

Kurz je složen ze souboru interaktivních přednášek z oblasti informačních technologií a programování. V průběhu 10 lekcí se studenti seznámí s nejrůznějšími tématy jako například tvorba webových stránek, vývoj aplikací pro chytré telefony, zjistí, jak funguje internet, co stojí za vývojem nejznámějších sociálních sítí a mnohé další. V každé lekci se budeme zaměřovat na jinou oblast IT, aby děti získaly co nejrozsáhlejší náhled do oboru. Součástí kurzu bude i seznámení s praktickým využitím získaných znalostí a představení některých profesí. Přihlásit děti na kurz můžete pomocí formuláře níže.

Termín kroužku: každý čtvrtek 18:00-19:00

Zaujaly tě naše kurzy?

Jestli se ti nabídka našich kurzů zalíbila a rád by si se na některý z nich přihlásil, vyplň tento přihlašovací formulář a my se ti brzy ozveme.

Všechny kroužky budou probíhat online přes platformu Zoom, přístupnou přes odkaz, který Vám zašleme s předstihem emailem a přes který se děti budou moci přihlásit na PC i na svých telefonech.

* Pozn.: Na kroužek programování je vhodné se připojovat z počítače. Není nutný vlastní počítač pro každé dítě, mohou ho sdílet s ostatními. V případě zájemců bez možnosti připojení z počítače se děti mohou klidně připojit přes svůj mobilní telefon, ale nebudou mít možnost si vše odzkoušet a malá obrazovka telefonu nemusí vždy stačit.

Těšíme se na společné hodiny!

mise_nadeje_holub

Přihlašovací formulář

    Každou korunu proměníme na obrovský kus naděje ; )
    Budeme rádi, když podpoříte naši činnost.